architektwnętrz.pl projektuje poprzez realizację metodycznego, autorskiego systemu 5 kroków:

KROK 1

Ustalamy wspólnie dogodny dla Państwa termin pierwszego spotkania. Jest ono niezobowiązującą rozmową, podczas której rozmawiamy o potrzebach i preferencjach Państwa. Poznajemy upodobania na podstawie posiadanych w pracowni pism branżowych i/lub przyniesionych przez Państwa. Ustalamy zakresu naszej ewentualnej współpracy.

KROK 2

Wycena etapów prac projektowych z podziałem na kolejne etapy i wzór umowy otrzymują Państwo zaraz po pierwszym spotkaniu. Jeśli zaproponowane warunki finansowe zostaną przez Państwa zaakceptowane podpisujemy umowę na wykonanie wybranych usług.

KROK 3

Przygotowujemy wstępne koncepcje w postaci wizualizacji komputerowych i na ich podstawie uszczegóławiamy dane do realizacji. Kolejne ustalenia mogą być dokonywane zarówno na miejscu w Naszym biurze, jak i poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. Konsultacje trwają do zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Inwestora.

KROK 4

Przystępujemy do wykonywania szczegółowej dokumentacji projektowej dla poszczególnych wykonawców. Dobieramy materiały budowlane i wykończeniowe w oparciu o wiedzę na temat posiadanego przez Inwestora budżetu. Przygotowujemy szacunkowy kosztorys inwestycyjny zawierający wszelkie koszty materiałowe i wykonawcze, z uwzględnieniem preferencyjnych cen i rabatów u dostawców. Inwestor zatwierdzając kosztorys uruchamia zamówienia towarów.

KROK 5

Realizacja może być realizowana zarówno przez polecane przez Nas ekipy, jak i Państwa wykonawców, o ile posiadają oni niezbędną wiedzę i umiejętność czytania rysunków technicznych. Na tym etapie gorąco polecamy Nasz nadzór, który polega na naszych wizytach na miejscu inwestycji. Poprzez obecność na budowie możemy koordynować działania podwykonawców, terminy dostawy, jakość usług, zgodność z zatwierdzonym projektem i kosztorysem. Przejmujemy obowiązki Inwestora oszczędzając mu czas i pieniądze. Realizacja kończy się przekazaniem kluczy, w razie konieczności audytami odpowiednich służb lub pozwoleniem na użytkowanie. Po zakończonych pracach Inwestor otrzymuje kosztorys powykonawczy zamykający proces inwestycyjny.